ནང་བསྐྱོད

ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ། ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ། གིས་ གྲོགས་རམ་
ཡོངས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ནང་བསྐྱོད་འབད: